CN
ENG
LATIN
ID
TH
VN
{{index_s2.btn}}
{{index_s1.s_t1}} {{index_s1.s_t2}}

Taken with

寻找螃蟹的少年

王麒晗, 辽宁
Category: {{category.c14}}

NEXT-IMAGE, 世界新影像

{{index_s3.s_t1}} {{index_s3.s_t2}}

{{category.c15}}

{{category.c13}}

{{category.c14}}

{{category.c12}}

{{category.c10}}

{{category.c11}}

 • {{index_time.t1.num}}

  {{index_time.t1.date}}

  {{index_time.t1.text}}

 • {{index_time.t2.num}}

  {{index_time.t2.date}}

  {{index_time.t2.text}}

 • {{index_time.t3.num}}

  {{index_time.t3.date}}

  {{index_time.t3.text}}

 • {{index_time.t4.num}}

  {{index_time.t4.date}}

  {{index_time.t4.text}}

 • {{index_time.t5.num}}

  {{index_time.t5.date}}

  {{index_time.t5.text}}

{{index_s2.btn}}
{{index_s4.s_t1}}
 • {{jury.j1.t2}}
  {{jury.j1.t3}}

  {{jury.j1.t1}}

 • {{jury.j2.t2}}
  {{jury.j2.t3}}

  {{jury.j2.t1}}

 • {{jury.j3.t2}}
  {{jury.j3.t3}}

  {{jury.j3.t1}}

 • {{jury.j4.t2}}
  {{jury.j4.t3}}

  {{jury.j4.t1}}

 • {{jury.j6.t2}}
  {{jury.j6.t3}}

  {{jury.j6.t1}}

 • {{jury.j7.t2}}
  {{jury.j7.t3}}

  {{jury.j7.t1}}

 • {{jury.j5.t2}}
  {{jury.j5.t3}}

  {{jury.j5.t1}}

 • {{jury.j10.t2}}
  {{jury.j10.t3}}

  {{jury.j10.t1}}

{{index_s7.s_t1}}

{{index_s7.p1_t}}

{{index_s7.p1_t2}}

{{index_s7.p1_c1}}

{{index_s7.p1_c2}}

{{index_s7.p1_c3}}

{{index_s7.p1_c4}}

{{index_s7.p2_t}}

{{index_s7.p2_t2}}

{{index_s7.p1_c1}}

{{index_s7.p1_c2}}

{{index_s7.p1_c3}}

{{index_s7.p1_c4}}

{{index_s7.p3_t}}

{{index_s7.p1_c2}}

{{index_s7.p1_c3}}

{{index_s7.p1_c4}}

{{index_s2.btn}}
{{headerNav.nav4_3}}
{{index_s2.text1}}
{{index_s2.text2}}
{{index_s5.s_t1}}
Giải thưởng HUAWEI NEXT-IMAGE 2018 đã mời Alec Soth, Nhiếp ảnh gia Ảnh Magnum là thành viên của ban giam khảo vòng chung kết. Trong video này, Alec Soth chia sẻ câu chuyện của mình và chụp ảnh với HUAWEI P20 Pro tại quê hương của mình
Giải thưởng HUAWEI NEXT-IMAGE 2018 đã mang đến nhiều hình ảnh xuất sắc được chụp bằng điện thoại HUAWEI để triển lãm tại Paris Photo, từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2018.
{{index_s6.text1}}{{index_s6.text2}}{{index_s6.text3}}
{{index_s6.text4}}
{{index_m.btn6}}
{{index_m.btn4}}

{{dialog.nation_text1}}